Osiągnięcia

Dotychczasowe osiągnięcia firmy Hovertech to m.in.:

 • Szeroki zakres wiedzy i bardzo duże doświadczenie praktyczne w zakresie budowy i eksploatacji poduszkowców
 • Znane i rozpoznawalne również za granicą logo
 • Prestiż i pozycje na rynku
 • Kontakty w centralnych dowództwach służbach ratowniczych
 • Kontakty handlowe w Polsce i za granicą
 • Wiedza i doświadczenie w budowie i eksploatacji różnego typu urządzeń mechanicznych, (poduszkowce, lotnictwo, motoryzacja)
 • Przeprowadzenie ok. 3000 godzin testów poduszkowców w warunkach letnich i zimowych.
 • Udział w akcjach ratowniczych w kraju i zagranicą w tym na wodzie, lądzie i lodzie.
 • Udział w krajowych i zagranicznych wystawach i pokazach, w tym na zaproszenie KG Straży Pożarnej, KW Policji, KW Straży Pożarnej, Zarządu krajowego WOPR, Centrum Zarządzania Kryzysowego

Firma Hovertech przeprowadziła wyjątkowy i nowatorski w skali Europy, kompleksowy cykl testów i działań zmierzających do przygotowania poduszkowca, jak i procedur jego użycia w ratownictwie na wodach śródlądowych, w europejskich i podobnych warunkach klimatycznych.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu na poduszkowcach wylatano ponad 3000 h , w tym ok. 500 w ekstremalnych warunkach w czasie działań ratowniczych. Zdobyte doświadczenia pozwoliły na techniczne przygotowanie poduszkowca HT-P400 Anaconda, w sposób pozwalający na stwierdzenie, że jest on obecnie najlepiej przygotowanym urządzeniem tego typu do podstawowych działań ratowniczych w warunkach wód śródlądowych, obejmujących okres wszystkich pór roku występujących w Europie.
Przygotowano również oryginalne procedury obejmujące sprawdzone sposoby szkolenia załóg jak i skutecznego użycia poduszkowców w akcjach prewencyjnych i ratowniczych na lądzie, wodzie i lodzie.
Są to:

 • procedury szkolenia pilotów w kategorii, sportowa, zawodowa, ratownicza
 • procedury działań prewencyjnych
 • procedury działań w warunkach szczególnie niebezpiecznych
 • działania w czasie powodzi
 • działania na lodzie i zatorach lodowych z użyciem środków wybuchowych
 • system poszukiwawczy PGEKL (Poduszkowiec, GPS, Echosonda, Kamera, Komputer)
 • struktura i system działania GWTR (Grupy Wsparcia Technicznego Ratownictwa)
 • procedury obsługi technicznej

Komunikat dotyczący plików cookies!

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies dla poprawnego funkcjonowania strony internetowej. Użytkownik możne wyłączyć stosowanie plików cookies w przeglądarce internetowej zgodnie z informacją zawartą w polityce plików cookies lub zgadza się na ich używanie.